Bądź indywidualistą w morzu przedsiębiorców - z lozakultura.pl

Opakowania Niemcy

Kalina Błaszczyk 2020-10-15 0 komentarzy
Opakowania Niemcy

Omawiana ustawa zwiększa liczbę obowiązków spoczywających na przedsiębiorcach, którzy funkcjonują na rynku niemieckim. Wiąże się ona także z Centralnym Rejestrem Opakowań określanych mianem LUCID, w którym musi zarejestrować się każda osoba sprzedająca artykuły znajdujące się w opakowaniach. Z reguły są to dystrybutorzy, producenci i sprzedawcy detaliczni. W grę wchodzą opakowania przesyłane do domów, urzędów, lokali gastronomicznych i innych obiektów.

Co warte uwagi, niedopełnienie tego typu obowiązków oraz brak podpisanej umowy licencyjnej, grożą wysokimi karami finansowymi, wynoszącymi nawet 200 000 euro za każdy pojedynczy artykuł. Umowy są podpisywane w instytucjach, będących odpowiednikiem Organizacji Odzysku. Wedle ustawy opłacie podlegają opakowania:

  • serwisowe,
  • transportowe,
  • jednostkowe,
  • przesyłkowe,
  • zbiorcze.

Tworzy się je z tektury, papieru, kartonu, aluminium, materiałów naturalnych oraz tworzyw sztucznych. W przyszłości systemem tym będą objęte także kubki na gorące napoje, folie bąbelkowe oraz styropian znajdujący się w opakowaniach.

Tematyka opakowań w Niemczech jest naprawdę złożona, a jednym ze sposobów na uniknięcie kar finansowych oraz łamania tamtejszego prawa, jest rozpoczęcie współpracy z przedsiębiorstwem JLT. Jej przedstawiciele są na bieżąco z aktualnie obowiązującymi przepisami podatkowymi i chętnie dzielą się swoją wiedzą. Pomagają także w wypełnianiu niezbędnych dokumentów, dbają o poprawność danych oraz wysyłkę do odpowiednich urzędów. Usługi te proponowane są wszystkim zainteresowanym, niezależnie od wielkości prowadzonego biznesu.

Skomentuj artykuł jeżeli dowiedziałeś się czegoś ciekawego...