Bądź indywidualistą w morzu przedsiębiorców - z lozakultura.pl

Prawnik z Poznania - jakimi sprawami się zajmuje?

Maja Błaszczyk 2023-07-22 0 komentarzy
Prawnik z Poznania - jakimi sprawami się zajmuje?

Kompleksową obsługę prawną oferuje kancelaria, z której ofertą można zapoznać się na stronie internetowej adwokatzajac.pl. Pomoc obejmuje sprawy z zakresu prawa karnego. Do kancelarii mogą zgłosić się zarówno osoby oskarżone o występki lub przestępstwa, jak i pokrzywdzeni, którzy chcą na drodze sądowej dochodzić swoich praw. Prawnik z Poznania oferuje swoją pomoc na każdym etapie postępowania - od jego wszczęcia, poprzez śledztwo, aż po postępowanie sądowe, wykonawcze oraz uprawomocnienie wyroku.

Adwokat prowadzi także sprawy związane z prawem cywilnym. Przykładem będą tu spory pomiędzy osobami, które wynikają na przykład z zawartych umów. Usługi z zakresu prawa cywilnego obejmują również dochodzenie roszczeń, odszkodowań. Adwokat sporządzi też opinie prawne.

Klienci zgłaszający się do kancelarii często zmagają się ze sprawami z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Przykładem są tu rozwody czy podział wspólnego majątku. Oferta obejmuje także pomoc przy takich zagadnieniach jak ustalenie wysokości alimentów, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, a nawet ubezwłasnowolnienie.

Prawo spadkowe to kolejna dziedzina, którą zajmuje się ta kancelaria. Pomoc prawnika często jest niezbędna, jeśli chodzi o sprawy związane z dziedziczeniem. Co więcej, adwokat pomaga w sporządzeniu testamentu, a także doradza w sprawach związanych z odrzuceniem lub przyjęciem spadku.

Klienci mogą liczyć na reprezentowanie przez adwokata przed sądami wszystkich instancji i organami administracji publicznej.

Skomentuj artykuł jeżeli dowiedziałeś się czegoś ciekawego...